Zamknięcie listy zgłoszeń za:rajdowy szalik

Wymogi dodatkowe dla uczestników Super KJS

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE SAMOCHODU:


KLATKA BEZPIECZEŃSTWA - zgodna z art 253-8 Zał. J. w całym jego brzmieniu, więc tyczy się to również otulin ochronnych: W miejscach gdzie ciała załogi mogą stykać się z klatką bezpieczeństwa musi być ona osłonięta otuliną „miękką”. Zaleca się stosowanie otuliny niepalnej. W miejscach gdzie kask może stykać się z klatką bezpieczeństwa klatka musi być osłonięta otuliną według standardu FIA 8857-2001, typ A (lista tech. nr 23) wg art. 253 zał. J. (pkt 8.3.5) Otulina ta musi być zamocowana nieruchomo do klatki

FOTELE TYPU KUBEŁKOWEGO (zalecane z listy technicznej FIA nr 12). Montaż foteli zalecany zgodny z art. 253-16 Zał. J.

GAŚNICE RĘCZNE - minimum dwie o masie 2 kg każda z aktualną datą ważności (sprawdźcie!). Gaśnice muszą być umieszczone w miejscu łatwo dostępnym dla członków załogi. Jeżeli samochód wyposażony jest w system gaśniczy musi on być zgodny z art. 253.7 zał. J. Butla systemu gaśniczego oraz/lub gaśnice ręczne muszą być zamocowane w sposób uniemożliwiający wysunięcie się z mocowania w wyniku wypadku (system „anti-torpedo”).

PASY BEZPIECZEŃSTWA - minimum 4-punktowe, posiadające homologację FIA (aktualną lub utraconą) lub E, o szerokości pasa ramieniowego min 3 cale (stanowczo zalecane z listy technicznej FIA nr 24 lub 57). Montaż pasów zgodny z art. 253-6.2 Zał. J. WAŻNE!!! - jeżeli na Waszych pasach, na naszywce homologacji widnieje napis „FHR Only!” to mogą one być używane tylko z systemem FHR (HANS lub hybryda) i tylko w takiej kombinacji będą dopuszczone do startu. W samochodzie musi znajdować się co najmniej jeden nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa.

NADWOZIE - wszelkie modyfikacje nadwozia nie mogą obniżyć poziomu wytrzymałości konstrukcji nośnej nadwozia w odniesieniu do bazowej konstrukcji danego modelu samochodu. Ponadto:
• Dopuszcza się użycie części karoserii (lampy przednie, lampy tylne, atrapa, zderzaki) pochodzące z nadwozia tej samej marki lecz innego modelu lub zamienników, w tym także tuningowych dostępnych na rynku do tego modelu.
• Listwy ozdobne itp. mogą być usunięte.
• Urządzenia aerodynamiczne, montowane na dachu, tylnej pokrywie lub drzwiach, są dowolne pod warunkiem, że nie wystają poza obrys nadwozia w rzucie poziomym i są solidnie zamocowane. Elementy te muszą być solidnie zamocowane.
• Dyfuzor zderzaka tylnego może być modyfikowany celem przeprowadzenia przez niego zakończenia rury wydechowej.
• Drzwi przednie muszą pozostać oryginalne.
• Pokrywa bagażnika, silnika, błotniki, listwy ozdobne i nakładki nadwozia mogą być wykonane z mocnego nieprzezroczystego materiału, pod warunkiem zachowania oryginalnego kształtu zewnętrznego.
• Zamocowanie pokrywy bagażnika i silnika jest dowolne, niemniej w tym przypadku każda pokrywa musi być zamocowana w 4 punktach i musi posiadać możliwość otwarcia z zewnątrz.

▲ POWRÓT


WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAŁOGI:


SYSTEM FHR - jest wymagany dla samochodów o pojemności przeliczeniowej powyżej 2000 cm3 i stanowczo zalecany dla pozostałych samochodów.

KOMBINEZON – zgodny z listą techniczną FIA nr 27 lub 74. Dopuszczone jest używanie kombinezonów z utraconą homologacja FIA Standard 1986 oraz innych trudnopalnych jednoczęściowych kombinezonów (np. kombinezon mechanika)

KASKI OCHRONNE dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie motorowym. Stanowczo zalecane są kaski ochronne zgodne ze standardem z listy technicznej FIA nr 25. W przypadku stosowania systemu FHR kask musi być zgodny z normą FIA, która dopuszcza użycie tego systemu.

BIELIZNA (DŁUGA), BALAKLAWA, SKARPETY – są stanowczo zalecane. Dopuszczone jest używanie w/w wyposażenia osobistego, wykonanego z włókien naturalnych, z utraconą normą ISO 6940 oraz nieposiadających homologacji

BUTY I RĘKAWICE – są stanowczo zalecane (norma 8856-2000). Stosowanie rękawic nie dotyczy pilotów. Dopuszczone jest używanie w/w wyposażenia osobistego z utraconą norma ISO 6940. Dopuszcza się używanie nieposiadających homologacji butów skórzanych

Przypominamy również, że auto przedstawione do BK1 musi być czyste!

Odnośniki do wszystkich wymienionych list technicznych oraz załącznika J znajdziecie w dziale „PORADNIK UCZESTNIKA” akapit „Badanie Kontrolne BK-1”.

▲ POWRÓTCopyright © 2009-2024 - TopDrive Maciej Raczewski