Zamknięcie listy zgłoszeń za:rajdowy szalik

INFORMACJE:

   INFORMATOR KIBICA


BEZPIECZEŃSTWO:

Bezpieczeństwo na rajdzie

 1. Nie stój na drodze odcinka specjalnego
 2. Nie przebiegaj przez drogę, gdy nadjeżdża samochód
 3. Nie stawaj po wewnętrznej stronie zakrętu
 4. Nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora
 5. Nie zrywaj taśm zabezpieczających trasę
 6. Nie pozostawiaj na trasie rajdu dzieci bez opieki
 7. Zabezpiecz wszystkie zwierzęta domowe tak, aby nie weszły na trasę rajdu
 8. Nie rzucaj żadnych przedmiotów na trasę rajdu
 9. Nie pij alkoholu
 10. Ostrzegaj innych, gdy widzisz, że swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie
 11. Bądź posłuszny wszystkim poleceniom służby porządkowej
 12. Nie usadawiaj się w miejscach uniemożliwiających ucieczkę przed pojazdem, który wypada z trasy rajdu
 13. Nigdy nie blokuj swoim samochodem drogi ewakuacyjnej
 14. Zostaw wolny przejazd dla służb ratowniczych
 15. Nie lekceważ służb porządkowych

Informacje dla kibiców

Popularność rajdów samochodowych w naszym regionie powoduje, że z roku na rok liczba kibiców przy trasie naszych rajdów regularnie wzrasta. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak bezpiecznie obserwować rajd, by nie powodować zagrożenia dla siebie i uczestników. Co roku na trasach naszych rajdów pojawią się prawdziwe samochody rajdowe, o dużo większych mocach i możliwościach niż auta seryjne. Osiągają wysokie prędkości i mają doskonałe przyspieszenie. Załogi w takich autach są oczywiście najbardziej widowiskowe i skupiają uwagę największej rzeszy kibiców. Jednak wystarczy niewielki błąd kierowcy, mały kamień na drodze, awaria samochodu i auto może w niekontrolowany sposób opuścić wyznaczoną trasę. Chcąc uniknąć nieszczęścia, organizatorzy rajdu dokładają wielu starań aby rajd był bezpieczny dla zawodników i publiczności. Z tego względu w najbardziej widowiskowych miejscach rajdu wytyczone są strefy kibica, które stanowią najbezpieczniejsze miejsce do oglądania zmagań na trasie rajdu. Miejsca szczególnie niebezpieczne są wygrodzone taśmami i oznaczone tablicami zakazu wstępu. Przypominamy, że w trakcie trwania rajdu wszyscy kibice są zobowiązani do przestrzegania poleceń organizatorów, policji oraz służb porządkowych. Po trasie rajdu jeżdżą samochody funkcyjne organizatora z obserwatorami, którzy przejeżdżając trasę zwracają uwagę na rozmieszczenie i zachowanie publiczności. Apelujemy do publiczności by nie dopuścić przez osoby nieodpowiedzialne do zepsucia ciekawego widowiska sportowego, jakim jest rajd samochodowy. Zwracamy się do wszystkich kibiców sportów samochodowych, aby dzięki swojemu zachowaniu udowodnili, że Rajd Monte Karlino, jest naszym lokalnym świętem motoryzacyjnym dostarczającym wielu niezapomnianych wrażeń.


Copyright © 2009-2024 - TopDrive Maciej Raczewski