EDYCJA 46   |   14-15 LISTOPADA 2020 r.   |   4. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI ZACHODNIEJ

Zamknięcie listy zgłoszeń za:

PLIKI DO POBRANIA:

   REGULAMIN AKREDYTACJI

   AKREDYTACJA PRASOWA

Informacje dla przedstawicieli mediów.

Dla przedstawicieli mediów planujących przeprowadzenie relacji bezpośrednio z trasy rajdu przygotowaliśmy druk akredytacji prasowej. Prosimy pobrać interaktywny formularz, wypełnić go na komputerze, wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać na adres mailowy wskazany na formularzu. Podpisany oryginał formularza akredytacji należy przedłożyć w biurze rajdu w godzinach pracy. Po przyjęciu deklaracji otrzymają Państwo materiały ułatwiające relacjonowanie naszej imprezy.


Termin nadsyłania akredytacji wygasa 12 listopada 2020 r.

Akredytacje mogą otrzymać wyłącznie dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz mediów elektronicznych. Nie przysługują one przedstawicielom klubów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych. Dziennikarze niezależni mogą zostać poproszeni o udokumentowanie swoich publikacji. Jeden wniosek dotyczy jednej akredytacji. Wnioski niekompletne, nieczytelne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

BIURO PRASOWE:

Homanit Arena, ul. Kościuszki 1a, Karlino

14 listopada 2020 r. - sobota, godz. 11:30 - 18:00

15 listopada 2020 r. - niedziela, godz. 09:00 - 14:00

Bezpieczeństwo na rajdzie

Copyright © 2009-2020 - TopDrive Maciej Raczewski